Velkommen til Børnehaven Himmel og Hav

Børnehaven Himmel og Hav er en lille børnehave i et gammelt smukt hus med en masse gode legekroge og en skøn stor legeplads med æble- og pæretræer.
Vi er seks uddannede pædagoger, og én pædagogisk medhjælper, en stud.pæd. til at passe 46 dejlige unger. 

I en lille børnehave er der stor mulighed for at skabe en tæt og omsorgsfuld relation til børnene og derigennem tilgodese det enkelte barns leg og udvikling, så det kan begå sig i sociale sammenhænge. Alle kender hinanden og alle er børnehavevenner.

For dem der har lyst, holder vi rundvisning hver første tirsdag i måneden kl.15. Tilmelding på mail@himmeloghav37.dk 

På denne hjemmeside har du mulighed for at gå ind og læse om Årsplanen og læreplanerne, hvor der er beskrevet om børnehavens grundholdninger og aktiviteter.

  I Himmel og Hav ønsker vi at anerkendende pædagogik skal være fundamentet for vores pædagogiske virke. Anerkendende pædagogik.definerer vi som:

 - at det enkelte barn hver dag oplever at blive set, forstået og accepteret som det menneske, det er, med den baggrund og de intentioner det har.

TILSYNSRAPPORT 2019

tilsynsrapport 2019 side 

tilsynsrapport 2019 side 

http://tilsynsrapport%202019%20side%201.pdf/

Følg barnets hverdag og trivsel på KbhBarn

I Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune værdsætter vi det tætte samarbejde med forældrene. 

Derfor har alle forældre i kommunale og selvejende institutioner nu mulighed for at få adgang til hurtigere og lettere dialog med deres barns institution.

Systemet der gør dette muligt hedder KbhBarn. KbhBarn gør det muligt at følge barnets hverdag og trivsel digitalt via hjemmeside, intranet og apps.